Výzva členům MO Nymburk

09.04.2017 18:50

Výbor MO Nymburk,

oslovuje IT odborníka z naši členské základny pro pomoc při aktualizaci, doplnění dat a optimalizaci programu na vydávání povolenek. Zájmce se může přihlásit pře jakéhokoliv člena výboru MO nebo přímo na výborové schůzi MO. Předem moc děkujeme, výbor MO