Historie MO

Podle archivního záznamu byl spolek založen 2. května roku 1906. Zůstaly zachovány i jeho stanovy schválené c. k. místodržitelstvím království českého v Praze, dne 25. června 1906, pod č. 140145. Stanovy mají na titulní straně i první razítko spolku a z jejich znění vyplývá, že předsedou přípravného výboru byl Ferdinand Štětina a jednatelem Jan Polák. Dalším zachovaným dokumentem je členská legitimace Josefa Podmely z roku 1933. V ní se nalézají v pořadí druhé stanovy spolku, tentokrát z 28. srpna 1913. V dovětku zmíněných stanov je uvedeno, že první stanovy nevyhovovaly spolkovým poměrům a proto mimořádná valná hromada dne 19. července 1913 jejich změny schválila. Ještě se dovídáme, že v roce 1913 byl předsedou František Procházka a jednatelem Josef Kutil. To je v podstatě jediné, co můžeme k začátkům organizovaného rybářství v Nymburce uvést. Přes velkou snahu se autorovi tohoto pojednání nepodařilo vyhledat žádná konkrétní fakta k činnosti spolku. Informační nouze dále postihuje i následující období existence společnosti, zahrnující časový úsek do roku 1968. Zde musíme jen spoléhat i doufat, že se někomu v budoucnosti podaří zatoulaný archivní zdroj informací objevit. Dle vzpomínek několika zbývajících pamětníků byl předsedou rybářského spolku před rokem 1945 Alois Hónig. V následujícím časovém období převzal předsednictví Miroslav Mann a jednatelem spolku se stal Hanuš Bohman, syn známého nymburského malíře. Předsedu Manna pak nahradil v blíže nezjištěném časovém období František Havlíček, který nymburské rybáře dovedl až na začátek novodobé existence. Pamětníci také uvádějí podnětnou skutečnost, že v minulosti byl nadřízeným orgánem rybářů oblastní výbor se sídlem v Kolíně, potom existovala krajská rybářská organizace se sídlem v Praze.