Popis revíru a bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru místního
významu 411 163 - Labe 21A

 

S platností od 1.1.2018 se ruší platnost všech dříve vydaných dodatků k popisu revíru a bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revíru místního významu 411 163 - LABE 21A.

 


Popis revíru


411 163 LABE 21A -
Tůně a rybníky MO Nymburk

 

Revír tvoří:

Podrevír:

č.1.  Nádrž Písty 3,5 ha

(GPS 50°9'58.859"N, 15°0'3.176"E)

č.2. Malé a Velké Valy a potok Liduška v k.ú. města Nymburk

č.3.  Remanence Nymburk 2,6ha

(GPS50°10'39.943"N,15°3'27.812"E)

č.4. Rameno Staré Labe Nymburk 1,5ha

(GPS 50°10'59.345"N, 15°2'33.667"E, K: 50°10'47.331"N,15°3'15.43"N))

č.5.  Nádrž Chleby 1,9 ha

(GPS 50°13'16.867"N, 15°5'14.633"E)

č.6.  Bývalý lom a koupaliště Bobnice 0,4ha

(GPS 50°13'6.267"N, 15°3'6.669"E) a (GPS 50°13'5.943"N, 15°3'6.618"E)

č.7.  Rameno Staré Labe Sadská 3,0 ha

(GPS 50°9'35.226"N, 14°58'12.17"E)

č.8. Štěrkopískoviště u Komárenského ostrova Nymburk 0,5 ha

(GPS 50°10'26.198"N, 15°0'59.691"E)


Ulovené a přivlastněné ryby nesmějí být předmětem prodeje.

Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla Anguilla)

Od 16. března do 15. června je v rybářském revíru hájen jelec tloušť (Leuciscus Cephalus)

Od 1. ledna do 15. června jsou v rybářském revíru hájeni: bolen dravý, candát obecný, sumec velký, štika obecná a okoun říční.

Lov dravých ryb je povolen maximálně na dva jednoháčky na jednu udici. 


Nejnižší lovné míry na rybářském revíru jsou:

kapr obecný - 40 cm

candát obecný - 50 cm

amur bílý - 55 cm

štika obecná - 55 cm

tolstolobik bílý - 60 cm

tolstolobec pestrý - 60 cm

cejn velký 30 cm

lín obecný - 25 cm


Ostatní druhy ryb mají lovné míry stanoveny dle vyhlášky č. 197/2004 Sb. § 11. V rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, sumce, bolena a nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

Od 1. ledna do 15. června si osoba provádějící lov ryb může přivlastnit 1 ks Kapra obecného a od 16. června do 31. prosince, dle rybářského řádu.

Denní doby lovu ryb v rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin

b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin

c) v měsíci duben září a říjen od 6 do 22 hodin

d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

Pozor změna!!!

Novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doba lovu ryb na mimopstruhových revírech vyšla ve sbírce zákonů.

To znamená, že od 1. dubna 2018 platí doba lovu na mimopstruhových revírech následovně:

  • v měsících duben až září od 4 do 24 hodin

  • v měsících říjen až březen od 5 do 22 hodin

Na revíru jsou vyznačena místa určená pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P.

Na celém rybářském revíru je zákaz lovu přívlačí, zavážení a zaplavání s nástrahou i návnadou. Vnadění je povoleno pouze ze břehů a to maximálně 3 kg na jednu osobu na jeden den. Podle všech rybářských revírů je zákaz stanování a používání jakýchkoli rybářských přístřešků a rozdělávání ohňů dle zákona o ochraně přírody.

Dále je zakázáno vjíždět motorovými vozidly mimo veřejné komunikace a parkoviště a vjíždět na pobřežní pozemky. Rybolov je povolen celoročně, pokud není zamrznutá vodní plocha více jak z jedné třetiny.

Při výkonu rybářského práva na rybářském revíru je podmínkou používání podběráku k vylovení ryb.

Osoba provádějící lov ryb je dále povinna:

a) Mít při lovu ryb vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák.

b) Zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb v rybářském revíru každý kalendářní den datum lovu, číslo revíru a číslo podrevíru. Pokud si nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v tomto oddílu povolenky příslušný řádek, nejpozději před zahájením lovu ryb v dalším dnu.

c) Po skončení platnosti povolenky k lovu ryb, tuto řádným způsobem vyplnit a sečíst a nejdéle do 15 dnů od skončení její platnosti odevzdat výdejci povolenky - hospodáři MO.

Ostatní podmínky výkonu rybářského práva na rybářském revíru jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 99/2004 Sb. a vyhláškou č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.